top of page

Վճարման պայմաններ

Վճարման եղանակները

zealsocks.am-ում վճարումը կարելի է իրականացնել ստորև նշված եղանակներով՝

  • Առցանց - վճարումը կատարվում է Ameriabank-ի միջոցով: Սպասարկվում են ARCA, Visa և Master Card ունեցող քարտապանները:

  • Առձեռն (կանխիկ) - վճարումը իրականացվում է առաքման պահին`ՀՀ դրամով:

  • Telcell Wallet - վճարումը իրականացվում է առաքման պահին՝ առաքիչի կողմից ներկայացվող QR կոդի սկանավորման միջոցով կամ կայքում տեղադրված հիմնական QR-ի սկանավորումով:

  • Idram - վճարումը իրականացվում է առաքման պահին՝ առաքիչի կողմից ներկայացվող QR կոդի սկանավորման միջոցով կամ կայքում տեղադրված հիմնական QR-ի սկանավորումով:

  • InecoPay - վճարումը իրականացվում է առաքման պահին՝ առաքիչի կողմից ներկայացվող QR կոդի սկանավորման միջոցով կամ կայքում տեղադրված հիմնական QR-ի սկանավորումով:

  • Բանկային փոխանցում - միայն իրավաբանական անձանց համար։

Հավելյալ

  • Պատվիրատուն առաքիչի կողմից ներկայացվող ապրանքը կարող է ստուգել տեղում, ճշտել համապատասխանությունը, որակական և քանակական հատկանիշները, այնուհետև ստորագրել ձևաթղթի վրա և կատարել վճարում:

  • Խնդրում ենք տեղում՝ մինչ առաքիչի հեռանալը, ստուգել ապրանքի տեսքը և որակը, եթե առաքված ապրանքը չի համապատասխանում Ձեր ակնկալիքներին, ապա կարող եք վճարել միայն «48 ժամում» առաքման արժեքը` 500 դրամ, և կվերադարձնել ապրանքը:

  • Վճարումները դոլարով կամ այլ արտարժույթով չեն ընդունվում, քանի որ հակասում են ՀՀ օրենսդրությանը:

  • Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառումը պարտադիր չէ հեռակա՝ էլեկտրոնային հաղորդակցություն ապահովող կապի կամ հեռուստատեսային խանութների միջոցով, վաճառքի իրականացման գործունեության մասով /Հիմք17.06.16 ՀՕ-116-Ն /

Telcell դրամապանակով վճարումների համար
103593177_260490465016063_76358724141376
Idram դրամապանակով վճարումների համար
Idram.jpg
InecoPay համակարգով վճարումների համար
bottom of page